Fundraising kurser

Forfølg Drømmen

Fundraising

Danmark er tilsyneladende kommet godt igennem Corona-krisen og tak for det. Men ikke alt er som det plejer at være. For nogen organisationer betyder det at man i fremtiden skal arbejde/tænke på nye måder(disruption). For de fleste gælder det, at der er fokus på at skabe trygge rammer for alle parter.

 

Under alle omstændigheder møder både private og offentlige virksomheder markante krav til at gennemføre forandringer i arbejdet og organiseringen. Dertil kommer, at flere målgrupper har været stærkt nødlidende under krisen. Regeringen og de fleste fonde er opmærksomme herpå og de har derfor udvidet deres forskellige støtteordninger – dels er der tilvejebragt lang flere støttemidler og dels er man lydhør over for nye behov.

 

Men det er ikke blevet lettere at slippe gennem nåleøjet. Konkurrencen er stadigvæk benhård. Med Formidlingscentrets kursus i fundraising er du godt hjulpet til at tage denne udfordring op. Vi er Danmarks mest erfarne fundraisere og vi henter mange kroner hjem til vores kunder. Med Formidlingscentrets kursus bliver du i stand til at opstille en plan for at opnå støtte til dit næste projekt. Vi arbejder med konkrete anvisninger og eksempler på hvad, der virker.

 

Vi giver dig indblik i fundraising processen. Husk! det er ikke selve ansøgningen, der udløser bevilling – det er det gode projekt. Dagen vil træne dig i at forstå hvad og hvordan du skal være skarp for at bringer dit specielle projekt i valgklasse.  

 Tilmelding: oleholst@mail.tele.dk


Frist: Fredag den 15. oktober 2021 


 

3 kurser i november 2021

 

Mandag den 8. november 2021 kl. 10-16, Scandic Park Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde


Tirsdag den 9. november 2021 kl. 10-16, Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding


Onsdag den 10. november 2021 kl. 10-16, Scandic Ålborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg,

 


Kurset giver en praktisk introduktion til de mest almindelige metoder, begreber og konkrete teknikker. Der lægges vægt på, at deltageren efter kurset selv er i stand til at gennemføre effektiv fundraising.

 

På kurset arbejdes der med:

 

  • Konkret gennemgang af et eksemplarisk ansøgningsforløb
  • Effektive redskaber i forbindelse med idé - og konceptudvikling
  • Konkrete fundraising-redskaber, der styrker evnen til at arbejde med strategiske og tværfaglige  udviklingsprojekter
  • Etablering af partnerskaber, udarbejdelse af finansieringsplaner og budgetter
  • Oversigt over både danske og EU´s støttemulighede
  • Tilrettelæggelse og planlægning af konkret projekter.

 

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der arbejder med udvikling og fundraising. Vi anbefaler, at man deltager med flere medarbejdere, gerne med en repræsentant fra ledelsen. Vi anbefaler endvidere, at man hjemmefra har sat sig ind i organisationens strategier.

 

Form: Der fordres et højt energiniveau hos deltagerne, der forventes at bidrage aktivt med egne ideer til mulige projekter.  Deltagerne opfordres til at tage egne projekter med

 

Underviser: Direktør Ole Holst, ejer af fundraising – og projektvirksomheden ”Formidlingscentret”. Ole Holst medejer af ”UpFrontNet” – der er Danmarks største virtuelle netværk for fundraisere og projektmagere.


Kursuspris og tilmelding

Prisen pr. kursist er 3.595 kr. (eksklusive moms). Kursusprisen dækker en dags undervisning, undervisningsmaterialer samt fuld forplejning. Tilmelding til kurset sker nemmest ved at sende en mail til oleholst@mail.tele.dk . Anfør benævnelse på kursusby (Ålborg, Kolding, Vejle, Kolding, Ringsted), samt navn(e) på kursist(er), samt alle kontaktoplysninger, (adresse, virksomhedsnavn, telefon, mail m.m.). Offentlige virksomheder skal desuden angive EAN nr.  Tilmelding kan ske gennem www.Formidlingscentret.eu

 

Tilmelding

Tilmelding bør ske snarest og tilmeldingsfristen er fredag den 17. maj 2021. Straks når tilmelding er modtaget, fremsendes bekræftelse på optagelse. Efter tilmeldingsfristens udløb sendes anmodning om betaling. Tilmelding er bindende. Kursisterne får tillige 6 måneders gratis medlemskab af Danmarks mest omfattende søgedatabase www.upfrontnet.dk svarende til en værdi af 600, - kr. Det er en god idé, hvis du inden kursus i et par stikord fortæller os, hvilke områder, der har din særlige interesse – så kan vi bedre forberede os.

 

CORONA-SIKKERT MØDE

Formidlingscentret samarbejdet kun med hoteller, der følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på alle fronter. Du kan være ganske tryg hos os.

 


Yderligere oplysninger på: tlf.: 4086 2264 eller mail: oleholst@mail.tele.dk

Formidlingecentret

Heslegårdsvej 27

2900 Hellerup

CVR: 17877305

0045 4086 2264

Danske Bank 4085 533 746